Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, αλλά και σε ιδιώτες που επιθυμούν να αναβαθμίσουν την επαγγελματική τους ζωή.

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

executive coaching

EXECUTIVE coaching

Coaching C-Suite και Υψηλόβαθμων Διευθυντικών Στελεχών

Το Executive Coaching προσφέρεται σε υψηλόβαθμα διευθυντικά Στελέχη και ταλαντούχους εργαζόμενους που προορίζονται για υψηλόβαθμες διευθυντικές θέσεις.


leadership development coaching

Ανάπτυξη Ηγετών με την Coaching Προσέγγιση

Το Leadership Development Coaching απευθύνεται σε εργαζόμενους με θέση ευθύνης, οι οποίοι καλούνται να διοικήσουν μικρές ή μεγάλες ομάδες, ανεξάρτητα από την ιεραρχική βαθμίδα στην οποία βρίσκονται.


team coaching

team coaching

Coaching Υποστήριξη Ομάδων Εργασίας

Το Team Coaching προσφέρεται σε ομάδα ομοτίμων και τον ηγέτη της, ωστόσο είναι σαφώς ωφέλιμο και για ομάδες εργασίας με συλλογική ή ευέλικτη ηγεσία. 


business coaching

BUSINESS COACHING

Coaching Υποστήριξης Επιχειρηματιών

Το Business Coaching είναι μια ατομική παρέμβαση που απευθύνεται σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες, entrepreneurs, και ιδρυτές/ διαχειριστές startups, για την επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων.


εργαστήρια soft skills

soft skills training

Εργαστήρια Οριζόντιων Δεξιοτήτων

Τα εργαστήρια soft skills προσφέρονται σε οργανωσιακό επίπεδο και βασίζονται στη βιωματική επεξεργασία υπαρκτών θεμάτων με την αξιοποίηση των προς βελτίωση οριζόντιων δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.


βία και παρενόχληση

specialty service: mobbing & workplace Bullying

Οργανωσιακό Coaching για τη Βία και Παρενόχληση

Η βία και παρενόχληση στο χώρο εργασίας είναι ένα φαινόμενο ανησυχητικά συχνό με καταστροφικές συνέπειες για τα θύματα, τον εργοδότη, αλλά και το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του.


Υπηρεσίες για Ιδιώτες

coaching καριέρας

COACHING ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Επαγγελματική Ανάπτυξη με την Coaching Προσέγγιση

Το Coaching Καριέρας είναι μια ατομική παρέμβαση με χορηγό τον ίδιο τον Coachee, ο οποίος καθορίζει και τη στοχοθεσία της. Απευθύνεται σε εργαζόμενους κάθε αντικειμένου και βαθμίδας, αλλά και ανέργους που επίσης επιθυμούν να σχεδιάσουν το εργασιακό τους μέλλον και να προετοιμαστούν κατάλληλα για αυτό.


coaching καριέρας

specialty service: artist coaching

Εξειδικευμένο Coaching Καριέρας Καλλιτεχνών

Προσφέρουμε εξειδικευμένες παρεμβάσεις Coaching Καριέρας προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις ανερχόμενων και καταξιωμένων επαγγελματιών κάθε ηλικίας από το χώρο της Μουσικής και των Τεχνών.


Go to top