Υπηρεσίες

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΩΝ

Σχεδιασμός παρεμβάσεων coaching για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας. Καλλιέργεια και ανάδειξη του μοναδικού ηγετικού προφίλ κάθε Στελέχους.

Προγράμματα ατομικού coaching υποστήριξης για Managers, C-Suite και Board Members. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ευθυγράμμιση προσωπικής και εταιρικής στοχοθεσίας.

EXECUTIVE COACHING

TEAM COACHING

Προγράμματα ομαδικού coaching για εργαζομένους κάθε βαθμίδας. Αξιοποίηση της ομαδικής δυναμικής για τη βελτίωση δεξιοτήτων και την αναβάθμιση της ατομικής και ομαδικής απόδοσης.

Σχεδιασμός προγραμμάτων ομαδικών εργαστηρίων βιωματικής εκπαίδευσης οριζόντιων δεξιοτήτων με χρήση coaching τεχνικών και εργαλείων – Εκπόνηση σχεδίων εργασίας.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ TRAINING

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΥΕΞΙΑ

Oμαδικές βιωματικές παρεμβάσεις για την υποστήριξη της ευεξίας και της άνθισης των εργαζομένων. Αξιοποίηση εφαρμογών της Θετικής Ψυχολογίας και της Θετικής Εκπαίδευσης, καλλιέργεια και εγκατάσταση θετικής κουλτούρας πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης και mobbing.

Συμβουλευτική υποστήριξη τμημάτων Learning & Development για την κατάρτιση και υλοποίηση πλάνων ανάπτυξης υπαλλήλων, modules και κύκλων εκπαίδευσης και την υποστήριξη κουλτούρας διά βίου μάθησης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ L&D

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ DE&I

Συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό συμπεριληπτικών πολιτικών και την υιοθέτηση ανάλογων πρακτικών αποδοχής και ισότητας στην εργασιακή καθημερινότητα. Αξιοποίηση της διαφορετικότητας ως πλεονέκτημα.

Καλλιέργεια κουλτούρας coaching σε ομάδες, τμήματα ή και το σύνολο του Οργανισμού μέσω σχετικής εκπαίδευσης και πρακτικής εφαρμογής.

COACHING ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Go to top